play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Workshop k Týždňu vedy a techniky

Dňa 8.11.2017 sa konal vo vestibule našej školy workshop venovaný Týždňu vedy a techniky.

Žiaci zo základných škôl, pod dozorom študentov našej školy si mohli preveriť svoju zručnosť a vyskúšať  práce so spájkovačkou, tavnou pištoľou  alebo vypaľovačkou.

VaT1

VaT2 VaT3

VaT4