play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Lyžiarsky kurz druhákov

V tomto roku sme nezvyčajne zorganizovali až dva lyžiarske kurzy. Po prvákoch ho v dňoch 14. - 18. marca 2022 absolvovali aj trinásti druháci, ktorí využili túto príležitosť, keďže v minulom školskom roku ako prváci túto možnosť kvôli pandemickým opatreniam nemali. Chalani si napriek časovo už pokročilému termínu zalyžovali naozaj do sýtosti, lebo okrem nás bol v stredisku dopoludnia už iba jeden kurz a popoludní bola zjazdovka takmer prázdna. Prialo nám aj počasie, ktoré bolo v drvivej väčšine času slnečné a aj snehové podmienky na trati boli veľmi dobré.

lyziarsky2