play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Drevárske dosky 2018

13.december 2018 nebol v SOŠ drevárskej obyčajným dňom. Konal sa totiž už tretí ročník dňa otvorených dverí, ktorý sa stal tradíciou pod názvom Drevárske dosky. Prípravami tohto veľkolepého podujatia žili učitelia i študenti, čo ešte podporila predvianočná atmosféra. Vynaložená snaha sa vyplatila, čo sa odrazilo vo výbornej atmosfére počas tohto sviatočného dňa. Navštívilo nás mnoho žiakov zo ZŠ, ktorí mali možnosť bližšie sa zoznámiť s jednotlivými učebnými a študijnými odbormi, tiež s prostredím školy a pedagógmi. Svojou účasťou nás poctili také osobnosti ako dekan Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene Prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD., riaditeľ SOŠ drevárskej vo Zvolene Ing. Pavel Laššák, ďalej významní predstavitelia mesta Topoľčany, podporovatelia SOŠ drevárskej a zástupcovia drevárskych firiem SOFA TREND, Krošlák, EUROPLAC, Kočiš-výroba nábytku, DECODOM. Na pôdu školy zavítali aj bývalí absolventi školy, ktorí svojím umením prispeli a obohatili kultúrny program. Pretože vedenie školy si váži prácu študentov, ktorí svojou šikovnosťou a vynaloženou snahou reprezentujú školu a prispievajú k jej dobrému menu, tak i tento rok na záver podujatia boli ocenení študenti v jednotlivých odboroch. Tretí ročník Drevárskych dosiek sa mimoriadne vydaril, a tak dovidenia o rok!

dd1

dd2

dd3

dd4

dd5