play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Úsmev pre strom

Dobrý deň, milí úsmevníci,

radi by sme vám touto cestou poďakovali za vašu snahu, nadšenie a chuť v súťaži Úsmev pre strom. Vďaka vašej tvrdej práci, zbere papiera či vysádzaniu stromčekov a v neposlednom rade i v tvorbe ekoprojektov, ste dosiahli naozaj krásny výsledok. Gratulujeme! Spoločne ste zachránili vyše 26 000 stromov, nakoľko 1 tona zberového papiera zachráni až 17 z nich. V prílohe nájdete ďakovný certifikát, ktorým by sme vám i žiakom – a teda celej škole chceli poďakovať. Práve vďaka vám sa životné prostredie vôkol nás stáva čistejším, zdravším a krajším.

Vo štvrtok, 9. 6. 2016, bolo realizované podujatie Stromy vo vašich rukách, ktoré bolo bodkou za vašim celoročným snažením a prácou (fotografie nájdete na našom webe ako aj Facebooku). Ďakujeme za včas dodané materiály, za krásne pozdravy, kresby a projekty, eseje či aktívnu prácu v teréne, ako aj za vašu podporu a spätnú väzbu, ktorá nás samozrejme teší a opäť niečo učí.

Aj nás zaujíma váš názor, inšpirujúca spätná väzba či podnetné nápady. Ďakujeme za váš úsmev. Aj vďaka vám spoločne tvoríme krajšie a zdravšie mestá a obce. Aj preto vás prosíme aby ste nám zodpovedali nasledovné otázky v dotazníku a poprípade dodali niečo navyše. Po kliknutí na „Vyplniť formulár“ sa vám otvorí dotazník Google, cez ktorý by sme radi vyhodnotili úspešnosť projektu ako aj vylepšili jeho systém. Nemusíte odpovedať na všetky otázky, avšak poctivé vyplnenie dotazníka nám bude vskutku nápomocné pri ďalšej práci. Ak zvolíte možnosť iné, dotazník vám ponúka priestor dopísať a špecifikovať vašu odpoveď. V dotazníku sa nachádza aj otvorená otázka, kde môžete vyjadriť vaše pocity zo spolupráce. Touto cestou by sme zároveň radi požiadali školy, ktoré sa zúčastnili podujatia Stromy vo vašich rukách aby vyplnili aj druhú sekciu dotazníka po kliknutí na „ďalej“. Vopred vám ďakujeme za spoluprácu.

VYPLNIŤ FORMULÁR

Ak by ste ešte chceli niečo dodať, budeme radi ak dostaneme čo najobšírnejšiu spätnú väzbu, aby sme spoločnú komunikáciu a formu súťaže mohli vylepšiť. 

I naďalej nás môžete sledovať na facebooku (https://www.facebook.com/usmevprestrom) alebo našej webovej stránke www.usmevprestrom.sk.

Želáme vám krásne leto, prázdniny plné zážitkov a slnečných dní, veríme, že vami vysadené stromčeky budú rásť „ako z vody“ a vy i deti z nich budete mať radosť. Veď nie je krajší pocit ako z dobre vykonanej práce, ktorá má navyše merateľné výsledky.

                                                                       Lucia Piliarová, koordinátorka súťaže Úsmev pre strom

usmevprestrom