play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Zomrel náš bývalý kolega Jozef Šiška

V pondelok 8. augusta 2022 sme sa pri pohrebných obradoch v Solčanoch rozlúčili s naším bývalým kolegom Jozefom Šiškom, ktorý zomrel vo veku 72 rokov. V našej škole učil v rokoch 1981 - 2014.

Jeho život charakterizoval v rozlúčkovej reči p. riaditeľ Miloš Bobula:

Vážení pozostalí, 

je mi práve tak, ako Vám - veľmi smutno pri pomyslení, že Jozef, manžel, otec a náš dobrý priateľ odišiel navždy.

Jožka som poznal veľmi dlho a veľmi dobre, krásnych 34 rokov. Pôsobil v našej SOŠ drevárskej v Topoľčanoch viac ako 30 rokov. Aj keď to niekedy nebolo v práci jednoduché, s Jozefom to všetko išlo akosi ľahšie. On vedel do tých každodenných problémov vniesť taký optimizmus. Veselý chlapík, ktorý vedel v tej pravej chvíli pobaviť. Vždy si budem pamätať na spoločne strávené hodiny v telocvični, športových súťažiach a rôznych kurzoch, nekonečné príbehy a krásne spomienky. On bol totiž aj ten typ človeka, a je to niečo výnimočné, s ktorým sa dalo celé hodiny mlčať, aj tak sa pri ňom človek cítil dobre. Nezištný spoločník. Také príjemné ticho, pohoda. Nepotreboval byť nápadný, robiť veľké gestá. On už len samotnou prítomnosťou ľudí tešil.

Jozef so svojimi študentmi dosiahol výborné výsledky na rôznych súťažiach v rámci kraja aj Slovenska. Za jeho odbornosť, priateľskú povahu a trpezlivosť ho žiaci milovali.

Lúčim sa s Tebou, drahý priateľ v mene všetkých spolupracovníkov a študentov, ktorí mali to šťastie poznať a stráviť určitú časť života s takým skvelým človekom, akým si bol.

Odpočívaj pokojne v krásnej slovenskej zemi, ktorú si mal tak veľmi rád. Tvoju pamiatku si v srdciach zachováme navždy.

siska