play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Dva strieborné honory

Vyhodnotenie športových súťaží Odborom školstva Okresného úradu v Nitre za uplynulý školský rok 2017/2018 nám opäť prinieslo veľkú radosť. Už tretí rok po sebe sme sa v tomto rebríčku zlepšili a spomedzi 95-tich stredných škôl Nitrianskeho kraja sme sa prebojovali až do najlepšej desiatky (predtým sme boli 18., vlani 12.). Medzi odbornými školami sme sa na pomyselných stupňoch víťazov posunuli dokonca na striebornú pozíciu (predtým sme boli 6., vlani 3.), keď sme oproti minulému roku predstihli SPŠ z Komárna. V rámci okresu sme obhájili druhú priečku, opäť tesne za gymnáziom.

Po zmene systému hodnotenia - body si školy pripisovali len za medailové umiestnenia; štvrté a ďalšie miesta sa už nebrali do úvahy ani v krajských či v celoštátnych kolách - bolo dosiahnuť tento úspech ešte ťažšie ako v minulosti. Vydobyli sme si ho vďaka 15 medailovým umiestneniam (rok dozadu sme ich mali 14), z čoho boli 3 prvé, 2 druhé a 10 tretích miest. V okresných kolách sme mali bilanciu 11 (3 - 1 - 7), v krajských 4 (0 - 1 - 3).

 

Stredné školy - Nitriansky kraj

predchádzajúce

umiestnenie

1. Spojená škola, športové gymnázium Nitra 393 bodov (1.)
2. Gymnázium H. Selyeho Komárno 367 bodov (2.)
3. Gymnázium A. Vrábla Levice 341 bodov (4.)
4. Gymnázium Ľ. Šuleka Komárno 279 bodov (3.)
5. Gymnázium J. Kráľa Zl. Moravce 274 bodov (6.)
6. Obchodná akadémia Zl. Moravce 203 bodov (5.)
7. Gymnázium J. Fándlyho Šaľa 200 bodov (10.)
8. Gymnázium Šurany 182 bodov (7.)
9. Gymnázium Topoľčany 166 bodov (11.)
10. SOŠ drevárska Topoľčany 151 bodov (12.)
11. Katolícka spojená škola Gymnázium Levice 141 bodov (9.)
12. SPŠ Komárno 137 bodov (8.)
13. Gymnázium Párovská Nitra 117 bodov (21.)
14. SOŠ hotelových služieb a obchodu N. Zámky 109 bodov (19.)
15. Gymnázium M. R. Štefánika N. Zámky 108 bodov (15.)
16. SPŠ elektrotechnická N. Zámky 106 bodov (20.)
17. Gymnázium P. Pázmaňa N. Zámky 105 bodov (25.)
18. Piaristické gymnázium Nitra 101 bodov (14.)
19. SOŠ technická Šurany   92 bodov (23.)
20. Gymnázium Golianova Nitra   87 bodov (13.)
... atď., spolu 95 škôl

Poznámka: odborné školy sú vyznačené farebne, gymnáziá bez farebného zvýraznenia.

 

 

SŠ - okres Topoľčany

vlani

okres

vlani

kraj

1. 9. v kraji Gymnázium 166 bodov (1.) (11.)
2. 10. v kraji SOŠ drevárska 151 bodov (2.) (12.)
3. 30.-31. v kraji Súkr. SOŠ pedagogická   56 bodov (6.-7.) (41.-42.)
4. 37. v kraji SOŠ obchodu a služieb   42 bodov (8.) (48.)
5. 39. v kraji Obchodná akadémia   37 bodov (3.) (27.)
6. 41. v kraji Stredná zdravotnícka škola   34 bodov (9.) (52.-54.)
7.-8. 42.-43. v kraji SOŠ techniky a služieb   32 bodov (5.) (39.-40.)
7.-8. 42.-43. v kraji SOŠ potravinárska   32 bodov (6.-7.) (41.-42.)
9. 46.-47. v kraji SOŠ agrotechnická   28 bodov (4.) (34.)
... atď., spolu 14 škôl

Za tieto úspechy patrí poďakovanie všetkým chlapcom a dievčatám, ktorí našu školu reprezentovali, ako aj učiteľom TŠV, ktorí ich na súťaže pripravovali a v nich viedli.

sportove pohare

Zbierka pohárov, ktoré sme vybojovali v minulom školskom roku.

 

 

 

Vyhodnotenie športových súťaží Odborom školstva Okresného úradu v Nitre za uplynulý školský rok 2017/2018 nám opäť priniesol veľkú radosť. Už tretí rok po sebe sme sa v tomto rebríčku zlepšili a spomedzi 95-tich stredných škôl Nitrianskeho kraja sme sa prebojovali až do najlepšej desiatky! Medzi odbornými školami sme sa na stupňoch víťazov posunuli dokonca na striebornú pozíciu (vlani sme boli tretí), keď sme oproti minulému roku predstihli SPŠ z Komárna. V rámci okresu sme obhájili druhú priečku, opäť tesne za gymnáziom (vlani gymnázium celkovo 11., my 12.).

Po zmene systému hodnotenia – body sa pripisovali len za medailové umiestnenia; štvrté a ďalšie miesta sa už nebrali do úvahy dokonca ani v krajských či v celoštátnych kolách – bolo  dosiahnuť tento úspech ešte ťažšie ako v minulosti. Vydobyli sme si ho vďaka 15 medailovým umiestneniam (vlani sme mali 14), z čoho boli 3 prvé, 2 druhé a 10 tretích miest. V okresných kolách sme mali bilanciu 11 (3 – 1 – 7), v krajských 4 (0 – 1 – 3).

Stredné školy – Nitriansky kraj (spolu 95 škôl)

vlaňajšie umiestnenie

1.

Spojená škola, športové gymnázium Nitra

393 bodov

1.

2.

Gymnázium H. Selyeho Komárno

367 bodov

2.

3.

Gymnázium A. Vrábla Levice

341 bodov

4.

4.

Gymnázium Ľ. Šuleka Komárno

279 bodov

3.

5.

Gymnázium J. Kráľa Zl. Moravce

274 bodov

6.

6.

Obchodná akadémia Zl. Moravce

203 bodov

5.

7.

Gymnázium J. Fándlyho Šaľa

200 bodov

10.

8.

Gymnázium Šurany

182 bodov

7.

9.

Gymnázium Topoľčany

166 bodov

11.

10.

SOŠ drevárska Topoľčany

151 bodov

12.

11.

Katolícka spojená školy Gymnázium Levice

141 bodov

9.

12.

SPŠ Komárno

137 bodov

8.

13.

Gymnázium Párovská Nitra

117 bodov

21.

14.

SOŠ hotelových služieb a obchodu N. Zámky

109 bodov

19.

15.

Gymnázium Štefánika N. Zámky

108 bodov

15.

16.

SPŠ elektrotechnická N. Zámky

106 bodov

20.

17.

Gymnázium Pázmaňa N. Zámky

105 bodov

25.

18.

Piaristické gymnázium Nitra

101 bodov

14.

19.

SOŠ technická Šurany

92 bodov

23.

20.

Gymnázium Golianova Nitra

87 bodov

13.

atď.

 

 


Poznámka: gymnáziá sú vyznačené bielo, odborné školy farebne.

 

Stredné školy – okres Topoľčany (spolu 14 škôl)

vlani okres

vlani kraj

1.

9. v kraji

Gymnázium

166 bodov

1.

11.

2.

10.

SOŠ drevárska

151 bodov

2.

12.

3.

30.-31.

Súkromná SOŠ pedagogická

  56 bodov

6.-7.

41.-42.

4.

37.

SOŠ obchodu a služieb

  42 bodov

8.

48.

5.

39.

Obchodná akadémia

  37 bodov

3.

27.

6.

41.

Stredná zdravotnícka škola

  34 bodov

9.

52.-54.

7.-8.

42.-43.

SOŠ techniky a služieb

  32 bodov

5.

39.-40.

7.-8.

42.-43.

SOŠ potravinárska

  32 bodov

6.-7.

41.-42.

9.

46.-47.

SOŠ agrotechnická

  28 bodov

4.

34.

 

atď.

 

 

 

 

Za tieto úspechy patrí poďakovanie všetkým chlapcom a dievčatám, ktorí našu školu reprezentovali, ako aj učiteľom telesnej a športovej výchovy, ktorí ich na súťaže pripravovali a v nich viedli.