play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Otvorenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre spracúvanie dreva

Streda - 16. september 2015, bola pre Strednú odbornú školu drevársku v Topoľčanoch slávnostným dňom. Za účasti vzácnych hostí - predsedu NSK Milana Belicu, primátora mesta Petra Baláža a zástupcu RÚZ Petra Fečíka a ďalších hostí, ako aj celého pedagogického zboru a žiakov školy  sa otvorilo Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre spracúvanie dreva. Slávnosť otvoril riaditeľ školy  Miloš Bobula, vo svojom prejave vyzdvihol význam Centra  pre SOŠ drevársku. Zdôraznil, že duálne vzdelávanie je pre žiakov výhodou a pre školu obrovskou výzvou a záväzkom, pretože na Slovensku sú len tri takéto školy a je potešiteľné, že naša škola je medzi nimi. Aj predseda NSK - M. Belica v príhovore vyzdvihol význam SOŠ drevárskej pre celý nitriansky región, ocenil školu Plaketou predsedu NSK a vyjadril presvedčenie o úspešnosti celého projektu. Prestrihnutím pásky hostia symbolicky otvorili Centrum. Slávnosť umocnili aj kultúrne vsuvky. Po oficiálnej časti sa hostia zúčastnili prehliadky školských dielní. Malou recepciou, odovzdaním darčekov jednotlivým hosťom a poskytnutím rozhovorov pre televízne štáby sa slávnosť ukončila.

centrum