play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Navštívili sme SND v Bratislave

Študenti III.AIII.C triedy a pár žiakov z iných tried sa podľa plánu školy 6. júna 2019 zúčastnili návštevy divadelného predstavenia v SND Bratislava.

Pani profesorka svojim žiakom vybrala skutočnú lahôdku – anglickú tragikomédiu v dvoch dejstvách s výborným hereckým obsadením – Apartmán v hoteli Bristol. Humorné situácie o správaní sa bohatých paničiek, o láske a nevere, o pomste a zločine, ale aj o boháčoch, svetobežníkoch a hochštapleroch umocňovalo herecké majstrovstvo Tomáša Maštalíra, ktorého obecenstvo ocenilo burácajúcim potleskom. Po predstavení si žiaci urobili krátku prehliadku nášho hlavného mesta a po nákupoch sa spokojní vrátili domov so silným umeleckým zážitkom.

snd

snd1