play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Výchova žiakov k humanizmu a k tolerancii

Naša škola pravidelne organizuje rôzne akcie, ktorými podporuje výchovu žiakov k humanizmu a k tolerancii. Keďže v súčasnej dobe narastá extrémizmus aj v našej krajine, toto úsilie sme my, pedagógovia, zintenzívnili. V aktivite nás podporilo aj vedenie školy a tak sme sa rozhodli koncoročný výlet žiakov tried II. A a II. C zamerať tak, aby sa nielen odreagovali od školských povinností, ale aby sa aj niečo naučili. A urobili sme správne rozhodnutie. V utorok 13. júna sme sa teda rozhodli ísť po stopách SNP. Navštívili sme dedinku Ostrý Grúň, ktorú Nemci počas SNP vypálili a zapálením sviečky pri pamätníku sme si uctili nevinné obete. Potom naša cesta smerovala do Nemeckej, kde zverstvá fašistov pripomína veľký pamätník a malé múzeum, v ktorom bola počas SNP vápenka, kde zlikvidovali Nemci takmer 900 ľudí. Pohľad na autentické zábery nás mnohých doslova rozplakali. Po krátkej prehliadke mesta pod Urpínom, Banskej Bystrice, sme sa už tešili na prehliadku najväčšieho múzea SNP na Slovensku - Múzea SNP. Súsošie Obete varujú  v exteriéri múzea žiakov zaujalo, ale aj fundovaný výklad lektora. Takmer dvojhodinový výklad žiaci pozorne počúvali a neverili vlastným očiam, že zábery na plátne sú autentické a mnohí až tu pochopili, čo znamená propaganda, nadradenosť a nenávisť medzi ľuďmi. Verím, že dlho v nich budú rezonovať dojmy z týchto pamätných miest.

bystrica2

bystrica1