play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Zúčastnili sme sa veľtrhu vysokých škôl

Žiaci IV.A a IV.C sa zúčastnili veľtrhu vysokých škôl v Bratislave. Na veľtrhu sa predstavili vysoké školy zo Slovenska, Českej republiky a Ďalších európskych miest. Stretli sme sa tu aj s naším bývalým žiakom Kamilom Kudasom. Prezentoval agentúru Scandinavian study, ktorá sprostredkúva štúdium v zahraničí. Bolo to veľmi príjemné stretnutie.

vapac

Žiaci IV.A a IV.C sa zúčastnili veľtrhu vysokých škôl v Bratislave. Na veľtrhu sa predstavili vysoké školy zo Slovenska, Českej republiky a ďalších európskych miest.  Stretli sme sa tu aj s naším bývalým žiakom Kamilom Kudasom. Prezentoval agentúru Scandinavian study, ktorá sprostredkúva štúdium v zahraničí. Bolo to veľmi príjemné stretnutie.