play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Školská nohejbalová liga s oceneným fair-play gestom

Nohejbalová liga bola v poradí  už piatou dlhodobou súťažou medzi triedami v našej škole, ktorú v tomto školskom roku usporiadali učitelia telesnej a športovej výchovy. Hralo sa formou trojčlenných tímov. Spolu sa do nej zapojilo 7 tried, za ktoré nastúpilo dohromady 29 žiakov.

Víťazom sa stala IV.B, ktorá na ceste za triumfom víťazne zvládla všetky tri zápasy v play off. Druhé miesto si vydobyla III.A, tretiu priečku I.B a štvrtú pozíciu obsadila IV.A. Všetci štyria semifinalisti boli veľmi vyrovnaní, v ich záverečných zápasoch rozhodovali detaily a každý jeden bod. V tejto súvislosti sme sladkou odmenou ocenili aj gesto fair-play Jakuba Minárika zo IV.A, ktorý v závere rozhodujúceho tretieho setu semifinále priznal loptu pre súpera.

liga nohejbal

Fináloví súperi - vľavo víťazná IV.B, vpravo strieborná III.A.