play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

S láskou a vďakou spomíname

Počas vianočných dní, 26.12.2020, vo veku 63 rokov dotĺklo dobré srdiečko Janka Lacka – manžela, ocka, dedka, uja, priateľa, kolegu.

Táto správa nás všetkých hlboko zasiahla a v našich srdciach zanechala smútok, na ktorý sa veľmi ťažko hľadajú slová útechy. No je tam plamienok spomienok na dobrého, vtipného, milého, priameho, láskavého, trpezlivého priateľa, kolegu, odborníka.

V týchto ťažkých a žiaľom preniknutých dňoch pre manželku Olinku, dcéry Olinku a Martinku, syna Janka, vnúčatká a príbuzných, sme sa nemohli osobne zúčastniť rozlúčky. Urobili sme tak každý osobne, tíško vo svojom vnútri.

Ďakujeme za jeho lásku, skutky, slová, povzbudenia, optimizmus, za to, že bol medzi nami.

Navždy ho v srdci máme, s láskou a vďakou na neho spomíname.

V mene riaditeľa školy, všetkých zamestnancov a žiakov školy, ako aj ich rodičov vyslovujeme rodine úprimnú sústrasť.

lacko

Spomienka - Drevársky magazín