play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Mikuláš v škole a v meste

Dňa 6. decembra sa mikulášska skupina, tvorená žiakmi našej školy, rozhodla pripomenúť si sviatok sv. Mikuláša. Všetkých žiakov, pedagógov, ale aj zamestnancov obdarovali sladkosťami a zároveň im spríjemnili sviatočný deň.

V obdarovávaní pokračovali aj v meste, ľudia sa pri nich zastavovali, fotili si ich. Pekné počasie vytiahlo do mesta aj veľa detí, niektoré plakali, iné zaspievali alebo povedali básničku.

Mikulášska skupina zavítala aj na Radnicu, kde ich privítal pán primátor Peter Baláž a tiež do Materskej škôlky Janka Kráľa, čím rozžiarili očká všetkých detičiek.

mikulas1

mikulas2

mikulas3

mikulas4