play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Sláčikové hudobné nástroje zaujali porotu

Dňa 04.04.2017 sa v Obchodnej akadémii v Nitre konalo Krajské kolo SOČ. Na tomto 39.ročníku nás v odbore Ekonomika a riadenie reprezentoval Pavol Zubák, žiak štvrtého ročníka študijného odboru technické a informatické služby. Jeho podnikateľský plán zaujal porotu a nakoniec obsadil 3.miesto. Cieľom jeho  práce bolo vytvoriť podnikateľský plán zaoberajúci sa podnikaním z oblasti výroby a opráv sláčikových hudobných nástrojov. Je plánom samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá ešte nepodnikala a v pláne zhmotňuje svoj podnikateľský nápad.

Ďakujeme mu za peknú reprezentáciu školy.

soc3  soc kraj