play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Najlepší žiaci v jednotlivých odboroch

V rámci Drevárskych dosiek bývajú každoročne ocenení aj najlepší žiaci v jednotlivých odboroch.

V tomto roku to boli nasledovní študenti (na snímke sú zľava): Andrián Burza, IV.A - mechanik počítačových sietí; Peter Čamara, III.D - tesár; Matej Veselý, III.D - stolár; Viktória Dubná, IV.C - tvorbra nábytku a interiéru; Dušan Navrkal, IV.C - najproduktívnejší žiak; Samuel Klepanec, IV.C - operátor drevárskej a nábytkárskej výroby. Všetkým gratulujeme.

dosky najlepsi