play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Informatická súťaž iBobor 2022/2023

iboborV dňoch 08. a 10. novembra 2022 sa v našej škole uskutočnila informatická súťaž iBobor. Symbol súťaže je inteligentný, usilovný a čulý bobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie. Súťaž je rozdelená do viacerých skupín. Naši žiaci súťažili v kategóriách junior a senior. Celkový počet žiakov pre kategóriu junior – 21 žiakov (prvý a druhý ročník), pre kategóriu senior – 11 žiakov (tretí a štvrtý ročník). Kompletné vyhodnotenie každej školy bude prístupné  najneskôr týždeň po uskutočnení súťaže. Zároveň bude každému zúčastnenému žiakovi sprístupnené kompletné hodnotenie jeho úloh.

Za všetkých učiteľov zúčastneným žiakov chceme poďakovať a dúfame, že si rozšírili obzor svojich vedomostí.

Ďakujeme za reprezentáciu školy.

ibobor male

ibobor