play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Exkurzia v Uhrovci a na Jankovom vŕšku

Aj tento školský rok žiaci 1. ročníka s vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry navštívili rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci. Vďaka pútavému výkladu lektorky si ešte obohatili vedomosti o mnohé zaujímavé informácie zo života týchto dvoch významných osobností našej histórie. V rámci exkurzie sa zastavili aj pri pamätníku SNP na Jankovom vŕšku, kde sa poklonili pamiatke padlých hrdinov, ktorým vďačíme za slobodný život v mieri.

jankov vrsok

Aj tento školský rok žiaci 1.ročníka s vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry navštívili rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci. Vďaka pútavému výkladu lektorky si ešte obohatili vedomosti o mnohé zaujímavé informácie zo života týchto dvoch významných osobností našej histórie. V rámci exkurzie sa zastavili aj pri pamätníku SNP na Jankovom vŕšku, kde sa poklonili pamiatke padlých hrdinov, ktorým vďačíme za slobodný život v mieri.