play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Krajské kolo technickej olympiády 2024

V poradí už štrnásty ročník Krajského kola technickej olympiády sa 07.02.2024 uskutočnil na pôde SOŠ drevárskej v Topoľčanoch. Zúčastnili sa ho 21 žiakov základných škôl z Nitrianskeho kraja.

Žiaci súťažili v dvoch kategóriách.   V kategórii A - starší žiaci - dvojice a v kategórii B - mladší žiaci - jednotlivci. V oboch kategóriách čakal na žiakov vedomostný test.

Po absolvovaní testov si žiaci preverili svoje manuálne zručnosti na výrobkoch, ktoré boli s spolu s výkresovou dokumentáciou pripravené v dielňach odborného výcviku.

V kategórii A súťažiaci mali určené vyrobiť prenosnú drevenú debničku na kvety a v B kategórii zase drevený parník. Počas praktickej úlohy žiaci používali náradie a nástroje, s ktorým sa môžu stretnúť v stolárskej praxi ale aj v bežnom živote.

Po ukončení praktickej časti Krajského kola technickej olympiády porota pripravovala záverečné vyhodnotenie.

V konečnom poradí sa porota rozhodla, že v kategórii A sa na prvom mieste umiestnila dvojica Olivér Mátyás Ollé a Oliver Haim zo ZŠ s Jána Amosa Komenského Komárno, na druhom mieste dvojica Hana Huňadyová a Andrej Kováč zo ZŠ Litoměřická 32, Topolčianky a na treťom mieste dvojica Petra Sabová a Dajana Kováčová zo ZŠ Saratovská ul. 85, Levice.

V kategórii B sa najlepšie podarilo umiestniť Jergušovi Lapinovi zo ZŠ Litoměřická 32, Topolčianky, na druhom mieste sa umiestnil Miloš Kupec zo ZŠ s MŠ, Ul. kpt. Jána Nálepku 13, Radošina a z tretieho miesta sa tešil Boris Mečár ZŠ Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa.

Víťazom blahoželáme a prajem veľa úspechov v celoslovenskom kole.

 

tech-oly

tech-oly1