play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Deň narcisov aj s našou účasťou

Na Deň narcisov - 11. apríla - sa žiaci našej školy zúčastnili zbierky, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Dobrovoľníci z radov študentov rozdávali v uliciach žltý kvietok všetkým, ktorí ľubovoľnou čiastkou prispeli na boj s touto zákernou chorobou. Za vyzbierané peniaze sa počas celého roka realizujú projekty pre onkologických pacientov. Zúčastnení žiaci mali z tejto zbierky dobrý pocit, pretože takto aspoň malou formou pomohli ľuďom, ktorí to potrebujú.

den narcisov

Na Deň narcisov – 11. apríla – sa žiaci našej školy zúčastnili zbierky, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Dobrovoľníci z radov študentov rozdávali v uliciach žltý kvietok všetkým, ktorí ľubovoľnou čiastkou prispeli na boj s touto zákernou chorobou. Za vyzbierané peniaze sa počas celého roka realizujú projekty pre onkologických pacientov. Zúčastnení žiaci mali z tejto zbierky veľkú radosť, pretože takto aspoň malou formou pomohli ľuďom, ktorí to potrebujú.