play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Školské kolo SOČ 2021/2022

8. marca 2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo SOČ. Aj keď pandémia pravdepodobne ovplyvnila aj záujem žiakov o predstavenie svojej mimoškolskej odbornej činnosti, predsa sa našlo 8 statočných, ktorí sa nebáli a venovali svoj čas tvorbe prác a účasti na súťaži. Oceňujeme najmä účasť prváka, Adriána Šmatláka, ktorý na veľmi dobrej úrovni prezentoval svoje práce v dvoch odboroch.

Na záver školského kola boli všetci zúčastnení odmenení diplomom a peknými finančnými odmenami.

Všetkým účastníkom ďakujeme účasť a postupujúcim žiakom želáme veľa šťastia pri obhajobe svojich prác v krajskom kole, ktoré sa bude konať 30. marca 2022.

Prehľad výsledkov:

1.miesto a postup do krajského kola:

Marek Kupec, II.A - v odbore 11 – Informatika

Marián Peška III.A – v odbore 1 – Problematika voľného času

2. miesto:

Adrián Šmatlák, I.A – v odbore 11- Informatika

Ostatní zúčastnení a odmenení v odbore 14 – Tvorba učebných pomôcok :

Patrik Šípoš , II.B

Lukáš Tóth, II.B

Matúš Vlček, II.B

Matúš Zito, IV.B

Dávid Michalík, IV.B

soc1