play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Opäť sme sa po dlhom čase stretli na OK technickej olympiády

 V poradí už 14.ročník Okresného kola technickej olympiády sa 23.11.2023 uskutočnil na pôde SOŠ drevárskej v Topoľčanoch. Zúčastnili sa ho žiaci 9 základných škôl z okresu Topoľčany.

Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. V kategórii A - starší žiaci - dvojice a v kategórii B - mladší žiaci - jednotlivci. V oboch kategóriách čakal na žiakov vedomostný test.
Po absolvovaní testov si žiaci preverili svoje manuálne zručnosti na výrobkoch, ktoré boli s spolu s výkresovou dokumentáciou pripravené v dielňach odborného výcviku. V kategórii A súťažiaci mali určené vyrobiť stierku / špachtlu/ a v B kategórii zase brúsitko na ceruzky. Počas praktickej úlohy žiaci používali náradie a nástroje, s ktorým sa môžu stretnúť v stolárskej praxi ale aj v bežnom živote. Po ukončení praktickej časti Okresného kola technickej olympiády porota pripravovala záverečné vyhodnotenie, na ktoré už netrpezlivo čakali všetci zúčastnení.
V konečnom poradí sa porota rozhodla, že v kategórii A sa na prvom mieste umiestnila dvojica Adam Pargáč a Michal Krumpár z Gymnázia 17. novembra, Topoľčany, na druhom
mieste dvojica Oliver Lukačovič a Filip Slamkaˇ zo ZŠ Tribečská , Topoľčany a na treťom mieste dvojica Tadeáš Zelenák a Samuel Kupec zo ZŠ a MŠ Hviezdoslavova, Ludanice .
V kategórii B sa najlepšie podarilo umiestniť Miloš Kupec zo ZŠ a MŠ Radošina, na druhom mieste sa umiestnil Dávid Vaňo zo ZŠ a MŠ Urmince a z tretieho miesta sa tešil Tomáš Detko zo ZŠ Škultétyho, Topoľčany.


Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v Krajskom kole. 

Technicka olympiadaTechnicka olympiada3

Technicka olympiada1Technicka olympiada2