play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Prednáška o SNP v tribečskom múzeu

Dňa 25.10. sa študenti II.D zúčastnili prednášky na tému „SNP v Topoľčanoch“ v Tríbečskom múzeu v Topoľčanoch.

muzeum