play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Najlepší v škole v súťaži iBobor

Filip Gerši žiak prvého ročníka odboru mechanik počítačových sietí sa stal úspešným riešiteľom on-line súťaže iBobor v školskom roku 2018/2019 v kategórií Junior a patrí k najlepším iBobrom našej školy.

Srdečne gratulujeme.

ibobor naj