play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Okresné kolo Technickej olympiády 2018/19

Dňa 29. novembra 2018 sa v našej škole uskutočnil deviaty ročník okresného kola Technickej olympiády základných škôl. Vyhlasovateľom Technickej olympiády je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Okresné kolo Topoľčany sa konalo v dvoch kategóriách.

Kategória A pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a príslušných osemročných gymnázií, ako súťaž dvojíc. Prihlásených bolo 11 škôl, zúčastnilo sa 10 škôl.

Kategória B pre žiakov 5. - 7. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií, ako súťaž jednotlivcov. Prihlásených bolo 9 škôl a zúčastnilo sa 7 škôl.

Výsledková listina:

kategória A

1. Jakub Adamec, Samuel Rečný (ZŠ s MŠ Gogoľova Topoľčany)

2. Emil Stolár, Šimon Božik (ZŠ Hollého Topoľčany)

3. Anton Tobias Vražič, Lukáš Tobolka (Gymnázium Topoľčany)

kategória B

1. Ondrej Krška (ZŠ s MŠ Radošina)

2. Terézia Ondrušková (ZŠ Škultétyho Topoľčany)

3. Jaroslav Rojik (ZŠ Hollého Topoľčany)

techolymp1

techolymp2