play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Mladí nitrianski filantropi

Mladí ľudia od 15 do 30 rokov sa uchádzali o grant v 11. ročníku grantového programu Mladí nitrianski filantropi do 13. marca 2013. K termínu uzávierky bol prijatý rekordný počet 30 projektov. Každý projekt bol výnimočný a rozhodovanie bolo o to náročnejšie.

Aj naša škola sa zúčastnila tohto programu. Predkladateľmi projektu"PORASTÚ S NIMI" boli: Rastislav Tinák, Martin Matúš a Erik Galbavý.

Študenti tretieho ročníka Strednej odbornej školy drevárskej v Topoľčanoch sú pravidelnými dobrovoľníkmi v rôznych charitatívnych aktivitách. Tento raz sa rozhodli vziať iniciatívu do svojich rúk a urobiť niečo pre svoju školu, spolužiakov, ľudí z okolia a deti z MŠ Janka Kráľa v Topoľčanoch. Spoločne upravia a vyčistia dvor školy, nasadia sadenice stromov, kríkov a kvietkov, zriadia učebňu v prírode, ktorá bude vysadená z drevín z regiónu. Všetky dobrovoľnícke aktivity budú zaznamenávané a neskôr vystavené na paneloch v areáli. Týmto spôsobom chcú študentom školy dopriať možnosť príjemného trávenia voľného času na čerstvom vzduchu, povzbudzovať ich k dobrovoľníctvu a neformálne vzdelávať a spájať komunitu školy a škôlky. V projekte bude zapojený aj Lesnícky závod Topoľčany, rodičia a samotní študenti a deti MŠ.