play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Krajské kolo SOČ Nitra

Stredoškolská odborná činnosť sa už dlhé roky považuje v našej škole za dôležitú súčasť mimoškolskej aktivity. Našim cieľom je, aby sme prostredníctvom nej podporili a vyhľadali talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjali ich tvorivé kompetencie, odborné vedomosti a zručnosti. Aj tento rok sa nám podarilo nájsť takýchto žiakov, ktorí našu školu reprezentovali 22. marca 2023 na krajskom kole SOČ v Nitre. Traja chalani napísali a následne obhájili odbornú prácu pred krajskou hodnotiacou komisiou. Marek Kupec a Adrián Šmatlák, obaja zo študijného odboru mechanik počítačových sietí riešili aktuálne témy z oblasti informatiky a Filip Porubský zúročil svoje vedomosti z oblasti spracúvania dreva a ekonomiky do podnikateľského plánu. S radosťou konštatujeme, že sa Filipovi podarilo umiestniť na peknom treťom mieste v odbore Ekonomika a riadenie, kde mimochodom okrem neho súťažili už iba samé dievčatá. Všetkým trom ďakujeme za reprezentáciu školy na tomto prestížnom podujatí a prajeme ich veľa úspechov aj v nasledujúcich rokoch.

SOC kraj

Zľava: Adrián Šmatlák, Filip Porubský a Marek Kupec.

SOC kraj1

Filip Porubský s diplomom za 3. miesto

SOC kraj2

Adrián Šmatlák pri prezentovaní svojej práce.

SOC kraj3

Marek Kupec sa tiež venoval oblasti informatiky.