play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Spomienka na Milana Rastislava Štefánika

ni my nezabúdame na významné osobnosti našej histórie. V týchto dňoch sme si pri príležitosti 100. výročia tragického úmrtia M.R. Štefánika  pripomenuli život tejto veľkej osobnosti a rozšírili vedomosti o ňom na hodinách dejepisu. Tiež v rámci SOČ nám študentka vo svojej práci podrobne predstavila život a prácu tohto najväčšieho Slováka. Následne sme  životu a práci M. R. Štefánika venovali aj hlavnú nástenku v škole.

stefanik

stefanik1