play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Exkurzia Atlantis v Leviciach

Žiaci I.A, II.A a II.B s p. učiteľkou Gachovou a p. majsterkou Kováčovou sa dňa 21.06.2023 zúčastnili exkurzie Atlantis v Leviciach.

Pomocou vystavených exponátov si mohli overiť zákony fyziky, chémie a mechaniky. Zaujímavým oživením bola prednáška o umelej inteligencii.

Exkurzia pokračovala prehliadkou Tekovského múzea, kde nás sprievodca oboznámil s históriou Levíc.

Unavení, plní zážitkov, ale v dobrej nálade sme sa vrátili domov.

atlantis1atlantis2

atlantis3

atlantis4