play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Medzi ocenenými pedagógmi aj naša učiteľka

Pri príležitosti Dňa učiteľov Regionálny úrad školskej správy v Nitre každoročne udeľuje Čestné uznanie najlepším pedagogickým pracovníkom. Tento rok si takéto ocenenie z rúk riaditeľa RÚŠS v Nitre pána Ing. Jozefa Porubského prevzala naša pani učiteľka Ing. Daniela Minarovičová. K oceneniu jej gratulujeme.

dankadanka1

 

danka2