play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Diela z prírodných materiálov

Hovorí sa, že najjednoduchšie veci sú zároveň najkrajšie. V prírode to platí dvojnásobne, zvlášť keď vezmeme do úvahy, že samotná príroda je veľkým umelcom. Spojenie týchto poznatkov s kreativitou žiakov  malo  za následok  veľmi pekné diela. K takýmto patria aj prírodné obrazy, ktoré potešia každé oko.  Všetkým žiakom a zúčastneným pedagógom veľmi ďakujeme.

Týmto projektom sa zlepšila estetická stránka nielen interiéru školy, ale aj celého areálu a zmenilo sa všedné prostredie na nevšedné, príťažlivejšie.

Naučili sme našich žiakov ako sa dá "krásne" spojiť s "praktickým", ako pracovať v kolektíve pre kolektív a učiť sa jeden od druhého.

Projekt finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj.

prirodne materialy1

prirodne materialy2

prirodne materialy3