play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Úspešné krajské kolo SOČ

V stredu 27. 03. 2019 sa v Nitre  konalo krajské kolo súťaže „Stredoškolská odborná činnosť“. Žiaci stredných odborných škôl a gymnázií z nitrianskeho kraja si vyskúšali svoje sily, schopnosti a intelekt v 17 odboroch. SOŠ drevárska Topoľčany medzi nimi, samozrejme, nemohla chýbať, a naši žiaci opäť dokázali, že patria k tým šikovným.

Naša škola mala zastúpenie v štyroch odboroch:

  • Problematika voľného času (Juraj Remeň, Ján Plačko – 1. ročník)
  • Tvorba učebných pomôcok (Samuel Greguš – 2. ročník)
  • Pedagogika, psychológia, sociológia (Lucia Dvončová – 3. ročník)
  • Ekonomika a riadenie (Lenka Turečková a Karin Ravingerová – 2. ročník)

V odbore Ekonomika a riadenie na druhom mieste umiestnila Karin Ravingerová (na snímke dolu), žiačka druhého ročníka odboru Logistika.

Dúfame, že ich práce boli inšpirujúce nielen pre nich samotných, ale aj pre ich spolu súťažiacich. Karin držíme palce na celoštátnom kole SOČ, ktoré sa bude tento rok konať 24 – 26.4.2019 v Košiciach. Veríme, že ani ďalší ročník sa nezaobíde bez našich šikovných žiakov.

Víťazom srdečne blahoželáme!

ravingerova  ravingerova diplom