play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Halloween Imatrikulácie 2018

Dňa 26.10.2018 sa uskutočnili imatrikulácie žiakov prvých ročníkov v duchu Halloweenu. Žiaci boli slávnostne prijatí do cechu drevárskeho a zložili imatrikulačný sľub. Potom sa zúčastnili súťaží a akcií, ktoré im pripravili žiaci tretích ročníkov. Užili sme si veľa zábavy.

imatrikulacie

imatrikulacie1

imatrikulacie2

imatrikulacie3

imatrikulacie4