play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Deň remesiel

V súčasnosti obdivujeme predovšetkým tradičné ľudové remeslá, s ktorými sa stretávame najčastejšie na jarmokoch a rôznych kultúrnych podujatiach. Voňavé perníky, drevené varešky, prútené košíky, drôtené misky, hlinené krčahy, vybíjané opasky a mnohé ďalšie krásne, ručné výrobky nájdeme v stánkoch, kde im konkuruje čínska produkcia, žiaľ mnohokrát žiadanejšia, napriek svojej mizivej hodnote.

Aj naši žiaci sa snažia šíriť dobré meno remesla. Už druhý rok sa v máji zúčastnili akcie Deň remesiel v materskej škôlke J. Kráľa v Topoľčanoch, kde predviedli svoje zručnosti stolári, tesári a čalúnnici. Deti s nadšením pribíjali klince, skrutkovali, brúsili, plnili vynkúšiky výplňou a obdivovali hotové výrobky našich šikovných žiakov.

den remesiel1 den remesiel2

den remesiel3