play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Školský vianočný kvíz

Keďže Vianoce sú sviatky, pri ktorých ľudia trávia spoločne veľa času, strávili sme 21. 12. 2023 v zábavnej a pokojnej atmosfére s našimi najbližšími zo školy, so spolužiakmi.

Stačili písacie potreby, mobil s čítačkou QR kódov, dobré nohy s prezuvkami, šikovné ruky a naštartovaný mozog. V priestoroch našej budovy školy sa nachádzalo 25 QR kódov na rôznych viditeľných miestach školy. Tieto QR sme naskenovali pomocou mobilu, zistili aká otázka sa nachádza pod jednotlivými kódmi. Tieto sme uložili si do mobilu, urobili si screen obrazovky a vrátili sa do triedy za svojimi spolužiakmi a za triednymi. Počas vypĺňania sme si pomáhali všetkými možnými spôsobmi.

Do vopred pripraveného odpoveďového hárku sme zapisovali odpovede a čakali na poslednú úlohou pod číslom 25. V úlohe sa písalo, že sa máme presunúť do telocvične, kde program pokračoval.

Triedy si spomedzi seba vybrali 5 najlepších športovcov, ktorí hádzaním na basketbalový kôš mohli zvýšiť počet bodov v celkovom hodnotení. Triedy s najviac bodmi získali potlesk a sladkú odmenu:

1.miesto : III.B

2. miesto: III.D

3.miesto: II.A

Všetkým zapojeným triedam ďakujeme a víťazom gratulujeme.

vianocny kviz1vianocny kviz5

vianocny kviz4

vianocny kviz3

vianocny kviz2

 

Milí študenti, zamestnanci školy, rodičia a priatelia, 

prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov, príjemnú atmosféru v kruhu blízkych, zdravie, šťastie a veľa úspechov v celom novom roku 2024.