play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Ako prežívate súčasné obdobie?

V tomto období, keď sa denno-denne nestretávame v škole, chceme na našej webovej stránke zriadiť rubriku „Ako prežívate súčasné obdobie?“. Ponúkam preto učiteľom aj žiakom možnosť napísať svoje postrehy alebo príbehy, ako prežívate terajšie dni doma. Tie by sme zverejňovali na stránke školy a zároveň môžu byť žiakom zahrnuté do hodnotenia daného predmetu, napr. ako slohová práca zo slovenského jazyka alebo prezentácia z iného predmetu. Uvedené príspevky zasielajte na mail svojho triedneho učiteľa, ktorý ho pošle správcovi stránky.

                                                                                   Miloš Bobula, riaditeľ SOŠ drevárskej