play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Súťaž zručnosti v spracovaní dreva

V našej škole sa opäť po niekoľkých rokoch uskutočnila súťaž zručnosti v spracovaní dreva – školské kolo. Súťaž sa uskutočnila 20.11 až 30.11.2023 a súťaže sa zúčastnilo spolu15 žiakov 2., 3. a 4. ročníka študijných odborov – technik drevárskych CNC zariadení, technik drevostavieb a učebného odboru stolár po dvojiciach a aj samostatne.

Súťažiaci vyrábali výrobok - drevený box na náradie.

 

Na prvom mieste sa umiestnili žiaci Ján Brida a Jakub Hanko z IV.B, odbor technik drevostavieb. Druhé miesto získali žiaci Jakub Blunár a Matúš Mucha z III.B, odbor technikdrevárskych CNC zariadení a na treťom mieste sa umiestnili žiaci Milan Bulák a Ladislav Klesa z III.D – odbor stolár.

 

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov a zároveň ďakujeme ostatným zúčastneným za účasť v súťaži.

Sutaz zrucnosti1

sutaz zrucnosti2sutaz zrucnosti