play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

V športových súťažiach sme obstáli úspešne

V utorok 20. septembra sa v priestoroch Gymnázia v Topoľčanoch uskutočnilo vyhodnotenie školských športových súťaží za školský rok 2015/16. Viedla ho PaedDr. Ľudmila Kováčová z odboru školstva Okresného úradu v Nitre, ktorá má na starosti športové súťaže v Nitrianskom kraji. Okrem dosiahnutých výsledkov našej školy vyzdvihla tiež aktivitu našich učiteľov telesnej a športovej výchovy pri organizovaní týchto súťaží. Aj v tomto školskom roku sme po dobrých skúsenostiach boli poverení organizovať v športe až päť okresných a tri krajské kolá.

Na konečné výsledky zo všetkých športových súťaží, usporiadaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, môžeme byť právom hrdí. Spomedzi 14 stredných škôl okresu Topoľčany sa naša škola umiestnila na 2. mieste. Predstihlo nás iba gymnázium, tretia bola obchodná akadémia. A to je ešte našou nevýhodou malý počet dievčat, kde nemáme takú šancu získavať body ako spomínané školy.

Stredné školy – okres Topoľčany

1.

Gymnázium Topoľčany

204 bodov

2.

SOŠ drevárska Topoľčany

129 bodov

3.

Obchodná akadémia Topoľčany

94 bodov

 

V rámci celého Nitrianskeho kraja sme sa spomedzi 95 stredných škôl umiestnili na 18. priečke, ako šiesta najlepšia odborná škola. Pred nami bolo jedenásť gymnázií a jedna obchodná akadémia zo Zl. Moraviec.

Stredné školy – Nitriansky kraj

1.

Spojená škola, Športové gymnázium Nitra

453 bodov

2.

Gymnázium Šuleka Komárno

346 bodov

3.

Katolícka spojená škola Gymnázium Levice

304 bodov

...

 

 

11.

SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky

173 bodov

13.

SPŠ Komárno

149 bodov

15.

SPŠ Levice

140 bodov

16.

SOŠ technická Zlaté Moravce

137 bodov

17.

SOŠ obchodu a služieb Komárno

135 bodov

18.

SOŠ drevárska Topoľčany

129 bodov

 

Za tieto výsledky patrí poďakovanie všetkým chlapcom aj dievčatám, ktorí reprezentovali našu školu.