play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Týždeň vedy a techniky 2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR vyhlásilo aj v tomto roku dni 7. – 13. november za Týždeň vedy a techniky na Slovensku.

V rámci tohto týždňa sa zapájajú organizácie so svojimi sprievodnými podujatiami.

Naša škola v tomto školskom roku oslavuje 50. výročie založenia.

K tomuto výročiu zostrojili žiaci, pod vedením pedagogičky, zvislé Slnečné hodiny. Na konečnom osadzovaní  a  upevňovaní  sa podieľali aj majstri odborného výcviku.

V rámci Týždňa vedy a techniky boli hodiny inštalované v areáli našej školy na budovu internátu.

slnecne hodiny