play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Exkurzia v MTF STU Trnava

Dňa 08.03.2023 sa naši žiaci III.A (odbory tvorba nábytku a interiéru a mechanik počítačových sietí) a III.B (odbory technik drevárskych CNC zariadení – nábytkárska výroba a technik drevostavieb) spolu s pánom riaditeľom Mgr. M. Bobulom a pedagogickými zamestnancami Ing. M. Boldišom, PhD.,  Ing. Z. Bajtalom, Ing. M. Boháčikom a Bc. M. Hudecom zúčastnili exkurzie po  Ústave integrovanej bezpečnosti, Ústave výrobných technológii a Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky na STU MTF v Trnave.  Naši žiaci videli na exkurzii veľa zaujímavých vecí: chemické laboratória - Ústav integrovanej bezpečnosti, laboratória na programovanie priemyselných robotov a IT sietí - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky a centrum excelentnosti na CNC stroje - Ústav výrobných technológii a zároveň naši žiaci dostali množstvo informácií o možnostiach štúdia na MTF STU v Trnave. Naša škola počas tejto exkurzie nadviazala aj obojstrannú spoluprácu do budúcnosti z STU MTF v Trnave.

exkurziaTTexkurziaTT1

exkurziaTT2exkurziaTT3