play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Slávnostné odovzdanie stužiek IV.B

Začiatkom februára sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie stužiek pre žiakov IV.B triedy aj napriek zložitej situácií s ochorením Covid 19. Táto ceremónia pre nastávajúcich maturantov sa konala ako náhrada za stužkovú slávnosť, ktorá sa nemohla uskutočniť, hoci sa na ňu žiaci a aj rodičia veľmi tešili. Samotní žiaci boli veľmi radi, že sa táto nezabudnuteľná udalosť mohla vykonať aspoň v tejto forme, aby pripnutou stužkou mohli svetu a svojim spolužiakom ohlásiť, že sa zodpovedne pripravujú na skúšku dospelosti, ktorou úspešne zavŕšia svoje štvorročné stredoškolské štúdium.

stuzkovanie