play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Prednáška zo Zväzu spracovateľov dreva

Dňa 08.06.2023 sa uskutočnila prednáška zo Zväzu spracovateľov dreva pre žiakov II.B a III.B odbory technik drevárskych CNC zariadení a technik drevostavieb. Témou prednášok boli informácie o možnostiach uplatnenia spomenutých odborov v drevárskych a nábytkárskych firmách na Slovensku. Prednášajúcim bol Ing. Ivan Julínek konateľ z firmy Sedir, s.r.o. v Nových Zámkoch. Prednášky zabezpečil Ing. Martin Boldiš, PhD..

Prednka ZSD1 2