play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Gratulácia riaditeľa školy

V uplynulých dňoch oslávila životné jubileum naša kolegyňa p. učiteľka Dagmar

Jurkovičová.

S našou školou je spätá neuveriteľných XY rokov. Oslavuje vek, kedy sa človek už pozerá za

seba, jeho život je naplnený rôznymi zážitkami, spomienkami, skúsenosťami a životným

poznaním. Začína sa pozerať na svoj život ako na príbeh, ktorý sám vytvoril.

S Dáškou sa naše pracovné cesty spojili už v roku 1988. Počas tohto dlhého obdobia som mal

možnosť veľmi dobre ju spoznať a môžem úprimne povedať, že ju mám veľmi rád ako

kolega, riaditeľ a priateľ. Veľmi si ju vážim pre jej vysoko profesionálny prístup k plneniu

svojich povinností, odbornosť, prínos pre školu, pre jej pokojnú, milú a ústretovú povahu, vždy

šarmantnú a tiež preto, že je u študentov mimoriadne obľúbená.

Za všetky tie roky poctivej práce jej patrí veľká vďaka, veľká odmena a do ďalších rokov jej

prajem veľa zdravia, pracovného elánu a rodinnej pohody. Bude pre mňa radosťou sa s ňou

i naďalej stretávať.

                                                                                                          Miloš Bobula

Jurkovicova