play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Exkurzia, jedna z možností zmysluplného učenia

Exkurzia je pre žiakov  príležitosťou „byť tam“,  kde prebieha konkrétny skutočný život. O tom sa mohli naši žiaci presvedčiť na štyroch  exkurziách v školskom roku2018/2019. Firma Europlac s.r.o Topoľčany  umožnila nahliadnuť ako sa dyhujú konštrukčné dosky cudzokrajnými drevinami,  firma Finit Slovensko, ako sa vyrábajú zosadenky , pracovníci Bučiny Zvolen, ukázali žiakom technologický postup výroby drevotrieskovej a laminátovej dosky a firma Merašický, ako sa čalúni nábytok.  Žiaci 2.A, 2.D, 3.C sa presvedčili o tom , že teoretické vedomosti naozaj potrebujú a dajú sa využiť v praxi.

exkurzia1exkurzia3