play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Štvrtácka rozlúčka so školou

V piatok 10. mája sa nádvorie našej školy zaplnilo žiakmi a ich pedagógmi. Tohtoroční maturanti IV.A a IV.C sa lúčili so svojimi mladšími spolužiakmi a so školou, kde strávili nádherné 4 roky. A aj keď bolo vonku nevľúdne počasie a chladno, v srdciach žiakov a aj učiteľov bolo príjemne a hrejivo. Po študentskej hymne Gaudeamus a po slávnostnom príhovore pána riaditeľa a zástupcov maturantov sa s odchádzajúcimi štvrtákmi rozlúčili ich nasledovníci. Dojemné slová a kytice kvetov boli dôkazom, že každé lúčenie je ťažké. A keď pani profesorka Mikulská oznámila, že so svojimi žiakmi končí aj ona a po 40-tich rokoch pôsobenia v tejto škole odchádza, v mnohých očiach sa objavili aj slzy. Prekvapené zhromaždenie ju odmenilo potleskom a pán riaditeľ jej úprimne poďakoval za dlhoročnú prácu. Ale každý koniec má nový začiatok, to sú slová z tabla maturantov, ktoré odniesli po rozlúčke na obdiv verejnosti do mesta. Už len dôsledná príprava a úspešná maturita - to je najbližší cieľ maturantov. A potom......

"Končí sa život študentský, do sveta sa všetci rozbehneme, hrdí a sebaistí sa o šťastie bojovať hotujeme..."

rozlucka

tablo4A

tablo4C