play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Deň otvorených dverí 2022

Vybrať si správne budúce povolanie nie je ľahká úloha. Veríme, že  DOD, ktorý sa konal 28. septembra 2022  bol pre vás dobrou príležitosťou ako získať čo najviac zaujímavých informácií o teoretickom a praktickom vyučovaní na našej škole, o mimoškolských aktivitách,  prijímacom konaní, odborných zručnostiach v odboroch tvorba nábytku a interiéru, mechanik počítačových sietí, technik  drevárskych CNC zariadení, technik drevostavieb a stolár.

V našej škole sa vždy niečo deje a ak sa chcete stať súčasťou tohto diania, stretneme sa už onedlho na prijímacích skúškach a potom od septembra v prvom ročníku.

dod

dod1

dod2