play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Ministerka školstva v našej škole

Do našej SOŠ drevárskej v Topoľčanoch zavítala 3. septembra 2018 na pracovnú návštevu ministerka školstva Martina Lubyová, ktorá slávnostne otvorila školský rok 2018/2019. Všetci žiaci sa na jej návštevu veľmi tešili a potleskom a kyticou kvetov ju privítali na pôde školy. Po odznení hymny SR a po príhovore pána riaditeľa Miloša Bobulu, sa žiakom a pedagógom prihovorila pani ministerka. Vyjadrila sa uznanlivo na adresu školy, vyzdvihla význam odborného a najmä duálneho vzdelávania. Konštatovala, že je potrebné venovať oveľa viac pozornosti odborným školám zo strany štátu. Na záver svojho milého vystúpenia zaželala žiakom a ich učiteľom veľa elánu a úspechov v nastávajúcom školskom roku. Potom si v sprievode svojho pracovného tímu, poslancov NR SR, primátora mesta Topoľčany a vedenia školy so záujmom prezrela priestory školských dielní, ktoré volajú po modernizácii. Aj v tomto smere prisľúbila pani ministerka podporu, najmä čo sa týka predloženého projektu IROP – rekonštrukcia dielní. Táto vzácna návšteva opäť potvrdila, že SOŠ drevárska je jednou z najlepších stredných škôl v nitrianskom regióne.

ministerka6

ministerka

ministerka1

ministerka2

ministerka3

ministerka5