play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Spríjemnenie prostredia chorým žiakmi SOŠ drevárskej

V rámci projektu, ktorý finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj sa naši žiaci pokúsili o spríjemnenie prostredia chorým deťom, ktoré sa liečia v Nemocnici, n.o. Topoľčany.

V rámci mimoškolskej aktivity vytvorili niekoľko fotografií zvieratiek, ktoré darovali a následne umiestnili v interiéri  pediatrického oddelenia.  Srdečne nás tu privítala primárka oddelenia, MUDr. Marta Moravčíková, ktorá nás povzbudila v pokračovaní takýchto aktivít.  Žiaci počas celej práce mali na zreteli, že ich práca poteší a má zmysel a to sa snáď aj podarilo. Mohli sme sa presvedčiť, že sa u nich rozvinulo myslenie filantropa a tiež umelca, ktorý rád spríjemní život ľuďom okolo.

Všetkým zúčastneným zo srdca ĎAKUJEME.

nemocnica1

nemocnica4

nemocnica2

nemocnica3

nemocnica5

nemocnica6

nemocnica7

nemocnica8

nemocnica9