play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Exkurzia v Uhrovci

Už tradične sa študenti prvého ročníka zúčastňujú exkurzie v Uhrovci, aby si rozšírili vedomosti o velikánoch našej histórie – Ľudovítovi Štúrovi a Alexandrovi Dubčekovi.

Aj tento rok triedy I.A a I.B navštívili rodný dom týchto dvoch rodákov z Uhrovca a významných osobností našej histórie, aby ešte lepšie pochopili ich prínos pre mnohé generácie. Pútavé sprievodné slovo lektorky a celá expozícia prehliadky študentov zaujala natoľko, že napísali poďakovanie  do knihy návštev. Samotná lektorka pochválila našich žiakov za vzorné správanie.

Hoci ráno bolo mrazivé, no postupne vykuklo slniečko a Jankov vŕšok, kde sme ukončili exkurziu, už zaliali teplé slnečné lúče. Pri pamätníku padlých hrdinov sme si pripomenuli, že tento rok uplynulo už 75 rokov od povstania slovenského národa proti fašizmu a uctili sme si pamiatku tých, ktorí obetovali vlastný život, aby sme dnes mohli slobodne žiť.

uhrovec

Výklad v miestnosti, ktorá kedysi v služobnom učiteľskom dome slúžila ako trieda.

uhrovec1

Sledovanie videoprezentácie zo života oboch velikánov.

uhrovec2

Spoločné foto pred rodným domom Ľ. Štúra a A. Dubčeka.