play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Školské kolo SOČ 2022/2023

Opäť sa ukázalo, že drevárska škola má šikovných žiakov, na ktorých môžeme byť právom hrdí. Do tohtoročného školského kola sa zapojilo 10 žiakov so svojimi 9 prácami z rôznych odborov. Preukázali vedomosti z oblasti informatiky, hardvéru, softvéru, ekonomiky, stavebníctva a tvorby učebných pomôcok. Počas prezentovania prác vládla priateľská, veselá a pokojná atmosféra, padlo veľa otázok a úsmevných odpovedí a spoznali sme žiakov aj z inej strany. Dokonca nebolo cítiť ani rivalitu, ba naopak, navzájom sa všetci povzbudzovali a priali si šťastie. Komisia udelila dve prvé, jedno druhé a tri tretie miesta. Radosť nám urobili prváci, v ktorých je vidieť veľký potenciál. Zároveň sa tešíme na dopracovanie práce Jakuba Hanka, ktorá si zaslúži veľké uznanie. Na Krajskom kole SOČ nás budú reprezentovať Marek Kupec, Adrián Šmatlák a Filip Porubský. Prajeme im všetci veľa šťastia!

 

Vyhodnotenie školského kola SOČ v školskom roku 2022/2023 konaného dňa 01.03.2023

1. miesto:      Postup do Krajského kola SOČ v Nitre

Marek Kupec III.A – NAS – odbor Informatika

Filip Porubský IV.B– Podnikateľský plán – odbor Ekonomika a riadenie

2. miesto:       Postup do Krajského kola SOČ v Nitre

Adrián Šmatlák II.A – Vírusy a antivírusové programy – odbor Informatika

3. miesto:

Samuel Franko, Matej Macko - obaja I.A

Jakub Hanko III.B

Cena sympatie žiakov za naj prácu: Filip Porubský

BLAHOŽELÁME !!!

soc

soc1