play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Ďalší jubilant z našich zamestnancov

Majster odborného výcviku Ivan Pecháč, ktorý je najdlhšie pracujúcim zamestnancom v našej škole, oslávil prednedávnom okrúhle životné jubileum 60 rokov. Za toto dlhé obdobie praktickej výučby školákov, ako odborník na výrobu nábytku z masívu, odovzdal svoje vedomosti, skúsenosti a zručnosti množstvu svojich žiakov, ktorých viaceré výrobky boli ocenené na študentských výstavách ako Mladý tvorca a pod.

K blahoželaniu všetkého najlepšieho sa pripája celý kolektív zamestnancov SOŠ drevárskej v Topoľčanoch.

pechac